Scherpe betrokkenheid

Trainer en Teamcoach

Trainingen


Veel van de trainingen die ik geef staan in het teken van bestuurlijk ambtelijke samenwerking en dragen bij aan de politiek bestuurlijke sensitiviteit van de deelnemers. Zij leren op een actieve manier om effectiever te zijn in het krachtenveld waarin ze werken. In het verlengde hiervan liggen de trainingen voor organisaties en bedrijven, die veel met de overheid te maken hebben als partner of opdrachtgever. Door zich te leren verplaatsen in de logica en dynamiek van de overheid zijn de deelnemers beter in staat om vanuit de eigen positie te verbinden en om duurzame relaties op te bouwen.


Teamcoaching


Concrete resultaten in veranderprocessen moeten doorgaans worden gerealiseerd in een team of in een andere vorm van een samenwerkingsverband. Dit gaat niet vanzelf. Oude patronen blijken hardnekkig even als oud zeer. Nieuwe vormen van samenwerking en dus gedrag vragen om herhaling, uithoudingsvermogen en reflectie. "Vreemde ogen dwingen" zei recent een opdrachtgever. Ik noem het scherpe betrokkenheid met veel empathie voor de mensen die met onder hoge werkdruk ook nog moeten veranderen. Vaak willen ze dat ook, maar hebben ze steun en aandacht nodig bij het hoe. Als teamcoach creëer ik samen met het team een veilige bedding om de samenwerking binnen het team en de effectiviteit van het team actief te onderzoeken en waar nodig te verbeteren. Sinds april 2020 ben ik als erkend Teamcoach geregistreerd bij StiR.

Procesbegeleiding


Interne bijeenkomsten en trajecten kunnen baat hebben bij een externe procesbegeleider. Ik denk met opdrachtgevers mee over realistische doelstellingen en effectieve werkvormen. Waar nodig kan ik een actieve rol vervullen als procesbegeleider, regisseur etc. Voorbeelden van projecten die ik ondersteund heb zijn: strategiesessies, teambuilding en workshops in het kader van organisatieontwikkeling en veranderprocessen.


Sparren


Behoefte aan een scherpe blik van buiten? Iemand die kort en onbevooroordeeld kritisch meekijkt? Iemand ook die onbevangen met een nieuwe blik en frisse ideeën komt. Mooie gesprekken met potentiële opdrachtgevers hebben misschien niet tot een concrete opdracht geleid, maar waren wel inspirerend voor beide partijen.


Doelgroepen


Ik werk met alle groepen in een organisatie, inclusief (management)teams en bestuurders. Soms is juist de diversiteit in een groep effectief om professionele ontwikkeling te koppelen aan de beoogde organisatieontwikkeling. Bij andere vraagstukken is het beter om met een specifieke groep of team aan de slag te gaan.


Zelfstandig maar niet alleen


Ik werk met een divers netwerk van zelfstandige ondernemers en bedrijven. Afhankelijk van de vraag of van de omvang van een opdracht kan ik een team samenstellen dat past bij het doel van de opdracht.