Scherpe betrokkenheid

Opdrachtgevers

Mijn opdrachtgevers zijn overheden (gemeenten, provincies, ministeries, waterschappen, uitvoeringsorganisaties, samenwerkingsverbanden etc.) en bedrijven en maatschappelijke organisaties die veel met de overheid te maken hebben.


Recente opdrachtgevers:


  • Gemeente Almere
  • Gemeente Amstelveen
  • Gemeente Breda
  • Gemeente Heemskerk
  • VNG Academie
  • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
  • Waternet Academie
  • Ministerie van Justitie
  • College voor de Rechten van de Mens
  • Raad voor de rechtspraak