Scherpe betrokkenheid

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers zijn overheden (gemeenten, provincies, ministeries, waterschappen, uitvoeringsorganisaties, samenwerkingsverbanden etc.) en bedrijven en maatschappelijke organisaties die veel met de overheid te maken hebben.

Recente opdrachtgevers:

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Raad voor de rechtspraak
  • Gemeente Almere
  • Gemeente Heemskerk
  • Gemeente Landsmeer
  • VNG Academie
  • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
  • Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering (RAFEB)
  • Parnassia Groep (Youz en Reakt)
  • Stichting Op-Nieuw in Delft